Морския жаргон на Несебър

16 апр. Морския жаргон на Несебър

Макар и някой от думите да се използват по цялото черноморие, точно тези са свързани с местни хора, случки, ситуации… и са вплетени здраво в местния фолклор. Много от тях се използват с няколко значения – в зависимост от употребата им в конкретната ситуация. А в някой случаи дори една дума е достатъчна за да опише… цяла история. Всички тези думи са се използвали, а много от тях още се използват в днешно време. Една голяма част от тях са сортирани и описани от Стати Михайлов в продължение на около 30 години.

Това със сигурност е най-пълния жаргонен речник по цялото ни крайбрежие. Все още, речника не е пълен и има още доста работа по него. Периодично ще добавям думи и техните значения.

Абсолютно се забранява, копирането и издаването с комерсиална и всякаква друга цел!!!


Авлия – Буквално, засята част от двора. Авлия се използва и за част от таляна, която отвежда рибата в торбата. Състои се от мрежа, палози, проволки, въжета, камъни… цялата конструкция от брега до къщата/торбата. Като новост се използва въздушна струя, балончета за да се избегне трудоемкото чистене и поддържане на авлията – талян Акротир на нос Акротир

Аганта – Заповед – Команда – 1.Дръж здраво, не пускай, не се отказвай… 2. Разговорно – сега му е времето, не изпускай момента. Или обратно – лоши времена бяха – издържахме. Генуа – agguanta(r). Испания – aguantar

Адена – Подвижна, сваляща се рея. Типична за малките, риболовни, ветроходни, черноморски лодки.

Аерас – Ветрове

Азмана – Хаймана – Голяма охранена риба, отличаваща се с размера си от общия улов.

Аламани – Бърза, гребна, ветроходна, риболовна лодка. Обикновено се ползват чифт – Аламани. Венеция – Ala mani

Ала – Команда/Заповед – загреби. Използва се заповеднически и за по-голямо усилие. Хамнаджията /първия десен гребец/ отдава тази команда. Използва се и „На гребане“ – …на ала отидохме до… 2.Команда при теглене на въже, лодка… или някакво друго задружно усилие. Венеция – ala

Ала-Сига – Команда към гребците – Завърти. Буквално /греби-върни/. Бързо завъртане на лодката – на место. Много често използвана при гребане

Ала-Лоя – Предупреждение. Внимавай, ще кажеш някоя глупост. Стига толкова, замълчи… говориш вече глупости.

Алара – Авара – Команда – отдалечи, бутни, махни, отпусни, тласни… Аларам – отдалечавам се, излизам, тръгвам на море. Използва се за пускане на лодката/кораба на вода. Аларам – тегля, дърпам, Аларай – дръпни. Айде алара – отблъсни от кея/пристана, отплаване 2.разговорно, Айде алара – махам се, заминавам. alar – Венеция, avar – Генуа

Алборо – Мачта или главната мачта. alboro – Венеция

Алеври – Буквално брашно – Афоризъм – Игра на думи. “ Пе Алеври“ – кажи брашно, „о Стефанос та се еври“ – Стефан ще те намери. Алеври се използва в разговор – рязко, изненадващо, извън темата, подсещане за някого който в момента се появява, или ще се появи скоро, който има или ще има отношение към темата, разговорите, работата и нещата ще се развият в друга посока. Използва се за внезапно появяване на точния човек „Ето го човека“…

Алемо – Алему – Смазка, мазно, грес, св.мас, сапун… Нещо мазно с което се мажат фелензите за да върви по лесно лодката/кораба на скарата за изваждане на сушата и пускане на море. Всичко върви по Алемо /по мед и масло/

Алма – Безветрие – Бунаца – Галини. Използва се и като команда при гребане – спри да гребеш, стой неподвижен, вдигни греблата, почивка. Алмараме – оставаме на дрейф

Алонче – Кръгче, завойче. Използва се за проба, тест на нещо… използва се и Волта

Амня – Персонаж. Използва се за хубава жена. Много често, тема за разказвачите на „истински“ истории в тайфата. Амня се появява от някъде и е склонна на флирт. Темите за нея, предполага по-бързото и весело минаване на времето, особено в случаите когато има провеза или от воля до воля.

Амура – Част от такелажа. Въжето което е опънато от бушприта, бразола… до върха на мачтата или първата мачта ако са повече.

Ангуля – Змиорка

Анело – Щок. anelo – Вен.

Анхора – Ангора – Котва. ancora – Вен.

Ачик – Анихта – Навътре, към открито море

А-пико – Определение. 1.Положението на въжето/веригата на котвата – в отвесно, под прав ъгъл. Положението на закотвената лодка, спрямо котвата на дъното – отвесно над котвата /отгоре/. 2. Използва се и при други обстоятелства: Слънцето е А-пико – т.е над нас. За мъж „Пикае, вече А-пико“ – върху обувките. a pico – Венеция, a pic- Франция

Апова – на дъното

Апопато – Тоалетната на кораба. Местото определено за тоалетна

Арапче – Уред за откачане на закачена за дъното кука, тежест. Представлява метален ринг с диаметър около 15 сантиметра, чрез който се запазва поне част от така ценните в миналото куки, влакно, тежест

Арганело – Устройство, макара, скрипец за изтегляне на корабите/лодките на брега. Argano – Венеция

Арматорис – Статус – Корабостроител, майстор на кораби, капитан, собственик. Подбира екипаж, целите, товарите, маршрута. Буквално – въоръжен местен жител – със собствени средства. Товара на кораба, често е и на Арматориса.

Арматосо – 1.Под аренда, взимам под наем. 2.Оборудвам, окомплектовам – с гребла, платна

Армоз – Цепнатина, дупка, пробойна

Арпай – Малък трал за скариди и дребни риби, теглен от лодка. Обикновено уловът от арпая се ползва за ем/стръв. Най често с него се ловят скариди в лимята /дълго тънко водорасло/.

Аргацило – Афратос – Много солено, не се яде. Използва се за пресолена риба, за да се удължи трайността. Преносно – пенлив, пяна, пени се, ядосва се, не се трае…

Ативоло – вид срекме, обикновено се хвърля от брега.

Афала – Делфин. Голяма си Афала…

Баба – Устройство – Кнехт. Обикновено на носът , кърмата, от двете страни. За връзване на товари, такелаж… Баба – буквално Баща, много здрав.

Бабакит – Чернокоп – Малък лефер. Буквален превод – памук, с нежно месо, като памук.

Багаса – Определение – Негодник, развратник, пияница… Употребява се като обида

Бадури – Конструкция за сушене на чируз

Бакия – Неприятност, забъркване в…

Бандера – Пандера – Знаме. Израз: Кораба потъва, той за бандерата се притеснява. Bandiera – Венеция.

Бангози – Пангоси – Седалките на гребците. Плитчина, банка – морска

Бангоза – Кокетрайс – Топоним – Представлява пясъчна банка, плитчина между Несебър и Емона. Получава името си от името на английския океанографски кораб, който я картографира. Защитена местност в акваторията на България. Простира се на площ от 760 хектара. Намира се на разстояние от около 12,5 километра източно от Несебър и на около 6,5 километра южно от нос Емине. Местността е включена в списъка със защитените местности през 2001 г. Обявена е за защитена местност с цел опазване на пясъчна банка и на бентосна фауна в морето. Забранени са риболовът и добивът на миди и рапани

Бастарда – Състояние на морската повърхност. Къса с неопределена посока вълна. Бастарда се получава, когато се срещнат две и повече, вълнения с различни посоки. Много неприятна за малките лодки – клати се непредвидимо. Получава се и при отразена вълна, при преминаване на по-голям съд или в близост до вълнолом, плитчина… Bastarda – ит.

Бастуни – Кнехт – Дървени приспособления по корпуса или борда за завързване на въжетата от такелажа. 

Бараба – Негодник, мръсник. Понякога се използва със същото значение, като Парипите. Триъгални подпори с които се стабилизира извадения на суша кораб/лодка

Барба – Типично морско обръщение. Приставка пред името, което демонстрира заслужено уважение.

Барбунера – Мрежа за улов на барбун

Барка – Лодка. barca – ит.

Баркас – Лимба – Товарна лодка

Барч – уловена в мрежата риба. Използва се и за случайно хваната на куката риба на барч – барчосана, хваната през гърба.

Баса – Давай, продължавай

Баса Наки – Използва се, като подкана за гощавка, без задръжки. Или в разговор за да се подчертае, че сега е момента. Не е за изтърване. По-точно Баса Янаки

Баския – ит. Тежест. Предмет, чрез който се прилага натиск. Обикновено тежък и неразяждащ се от саламурата. Използва се за притискане на осолената риба, месо, хайвер…

БатаМя… сто годишен заек. Непознат, рядък, чужд вид

Батаро – Заповед – Завърти, обърни на 180 градуса. Използва се и като израз за обръщане на лодката с кила нагоре – Лодката Батара – обърнахме се – Батарахме

Бато – Дъно, Бентос. Използва се за место, където рибата се размножава.

Батърма – Пускане на мрежата в морето в права линия, като в единия край седи завързана лодката

Бахария – Студ. Внезапно застудяване – неочаквано. Израз: – Голяма Бахария – Голям студ.

Бига – Съоръжение – Плаващ кран. Пристанищно съоръжение – триножник за повдигане на тежести, от и към пристана. biga – Генуа

Блеч – Малък Карагьоз

Боджа – Действие, Заповед. На таляна – прехвърляне на рибата в мауната без помощта на кепа, направо от торбата. АраБоджа – на веднъж. Израз: да направим едно боджи – да проверим има ли риба. Боджа, боджара – върни се назад, с вятъра. pogia – Венеция, podia – Гръция

Боненти – Западен вятър. На италиански pounentes от латински ponens + solis (залязващо слънце). Суров, белия вятър за ветроходите по черноморието. При силен и продължителен – е опасен. Отнася навътре в морето кораба, лодката и не може да се хване бряг. А лятото дори и туристи качили се върху надувни дюшеци, пояси… плуващи след изпусната топка… Лятно време носи прохлада. В древния Рим го наричали фьон или зефир. Въпреки всичко е и много удобен за плаване, но с повишено внимание.

Бора – Силен, режещ вятър. Внезапна морска буря, без предварителни метеорологични признаци. Една от причините за наименованието на нашето – Черно море

Бой – Мярка – приблизителна мярка за дълбочина на морето. Един бой – един човешки ръст с вдигнати ръце, около 2,30 – 2,40 метра.

Бонаца – Пълно безветрие, щил. Обикновено Есента. Огледална повърхност… Мравките пият вода. bonaza – Венеция

Бош – Определение, преценка за действие, констатация. Използва се като: Дай Бош – Отпусни, не стягай, да остане място. Въжето да е в повече, по-дълго, по-хлабаво.  Има Бош – Не е достатъчно стегнато, натегни…

Бразол – Част на лодка/кораб. Триъгълна дъска, понякога с дупка, намираща се в предната и задна част на лодката, там където се събират края на борда/обшивката и кила/подостримото, точно под гагата. При строежа на лодката се монтира за да стабилизира конструкцията, а при ветроходните лодки, дупката в Бразола се ползва за вързване на амура /въжето, към мачтата/, там влиза и надстроиката на борда при нужда… и др. braciol – Венеция

Брачко – Обръщение, към роднина или близък приятел.

Буело – Цивони – Кофа, дървена, чрез която се изхвърля проникналата в кораба/лодката вода. Използва се и за миене и навлажняване на палубата. bugiol – Венеция, bugliolo – Италия

Бундос – Възел. Начин на връзване. Примерно за зашиване на яката на мрежата към въжето с поплавъците /гъбите/

Буня – Отвор за движение/извеждане на водата. Дупките по ребрата на лодката/кораба. Отворите за котвата. Местото между ребрата на лодката за изпомпване. Израз: – Ще те изкарам през бунята – изгонване, изхвърляне. bugna – Генуа, Венеция

Бурля – Мярка – Връзка риба. Най-използваната мярка при продажба на дребно в миналото. Една Бурля риба – около килограм и половина. Използва се и за сушене на миджит/чироз

Бурунтия – Щорм. Морето е побеляло и вятъра е омесен с водни пръски. Използва се и Баба Гайдура – от баба/баща/ и гайдура/магаре, магарешки вятър/- не само силна буря а бащата на силната буря…

Бусоля – Компас

Бухтиса – Състояние – Дотегна ми, омръзна ми, наситих се… До гуша ми дойде

Бърла – Дървена игла за нанизване на риба

Вапор – Параход. Кораб движещ се чрез парна машина

Вара-гела – Въжето на „мъртвата“ котва в пристанището. На него е вързана шамандурата и съответно лодката/кораба. Използва се и за въжето което се ползва за връзване на лодка/кораб при товарене.

Варка – Лодка. Общо наименование на лодка. От италиански Барка.

Ватамос – Звание – Капитан, старши, най-старшия в екипажа

Велона – Морска игла

Вази – Фелензи – Напречните греди на скарата за изваждане, спускане на море. vasi – Венеция

Велум – Ветрило, платно

Винтер – Уред за лов на риба. Сляп кош

Вира – Заповед – Вдигай, дърпай, извади. Използва се за вдигане на платна, товари, мрежи… вен. – vira

Вира-Мола – Вдигай – Отпускай. Заповедно, за движение нагоре-надолу. При закачане на котвата или такелажа.

Волта – Обръщане, завой. Използва се за движение в кръг, завой, премятане, завиване. Пример: Волта за възел на въже – Още една волта, с две волти и т.н. Често се ползва за разходка – Ще направя една Волта. Движение – срещу вятъра на зиг-заг, като се сменя галса – срещу левия и десния борд. Въдица – за дънен риболов с по-тежка тежест с две и повече куки. volta – Венеция

Воля – буквално Мрежа. Мрежа на два ката, с фани. Използва се и като общо наименование на всички видове мрежи. Разговорно – На Воля – да проверим дали има нещо в мрежата. Може да се използва и да отидем да пуснем мрежата. При мрежите…

Вонус – Новото поколение на кефаловите. Около 2-4 см. движат се на пасажи по брега и между камъните.

Върна – Върне – Вали, привалява

Вяям – Качвам се, возя се

Вявачи – Пирати – В миналото, в полите на Стара планина в района от Св.Влас до нос Емине, брегът е бил разпределен, като собственост на различни фамилии, които са се занимавали основно със събиране на вещи изхвърляни от морето/гергелеци /. Набавяли са ги, като палели вечерно време огньове и са играели хоро около огъня – така, заедно с веселбата, те успешно имитирали фар, който примига. Капитана на минаващия кораб, виждайки фара се заблуждава за дистанцията и засяда в плитчините на брега, където много често е освобождаван от товара си…

Гага – Горната част на кила /подостримото/. Форщевен

Гагам – Уред за улов на миди

Гадаро – Приставка която се слага пред името на вятъра. Това допълнение се поставя, когато вятъра е много силен и продължителен. Магарешки вятър. Пример – Гадаро Леванти, Гадаро Маистро…

Галата – Нарицателно за воден транспорт. Първият редовен, ежедневен, пътнически кораб пътувал по нашето крайбрежие се е казвал „Галата“. Пътувал е по маршрут – Варна – Обзор – Несебър – Поморие – Бургас – Созопол. Някъде между 1934-1937 година. От тогава остава това име. Израз – Ходих до Бургас с Галата – по море с пътнически кораб. След „Галата“ има и други пътнически кораби, които са плавали „Жечка Карамфилова“, „Калицерка“, „Емона“… но всички се възприемат под общото име „Галата“

Галини – Безветрие, Бунаца

Галя – Еврейско попче. Използва се и като епитет за „хлъзгав“ измъкващ се човек.

Гата – Котка. От голямо значение за опазване на инвентара в миналото, когато мрежи и въжета са се изработвали от естествени материали и често са били нападани от гризачи. В катоите /складовете/ се е осигурявал достъп за Гата. При екипировката на ветроходите, задължително се е искало „Три гати“ – три котки /за по-дълги преходи/

Гарби – Югозападен вятър. Топъл, сух, продължителен морски бриз.  Опасен но и благоприятен за рибарите. Талянджиите почиват – Гарби вдига хавлията и торбата високо и в таляна не влиза риба. Идва от Северно-африканския бряг и образува облаци, които носят специфичния „червен дъжд /смес от дъждовна вода и прах от Сахара/“

Гарум – Ферментирал рибен сос

Гароз – Гарози – Дробчетата на скумрията. Използва се и от други риби

Гам – Сука на въже навито на топче, кангал.

Гамоз – Сватба, свързване, на куп, събиране на едно място, смесване, омотаване…

Глидза – Луга

Геконче – Малко гущерче, което живее по къщите. Има поверие, че ако го убиеш ще донесе нещастие

Гергелеци – Предмети изхвърлени от морето

Геманди – Пиян, неадекватен

Гларус – Защо в Несебър, няма ветропоказатели? – Гларуса застава винаги с лице към вятъра!

Глоса – риба-Морски език

Гомена – Въжето за котвата. gomena – вен.

Гофан – Гофус – Голям лефер. Спомен от 80-те години – Гофуси са натиснали и натикали голямо количество саредла в Несебърския залив, която е представлявала гъста маса от риба и хората с кепчета, срекмета, кошници… са гребяли направо от морето.

Гравия – Конструкция от дървени греди за сушене на мрежите

Грапул – Малкото на гларуса. Различават се по тъмно сивия цвят.

Граца – Малък сафрид с размерите на цаца

Грео – Североизточен вятър. Целогодишен, в зависимост от сезона и продължителността има други имена и значения. Лятото: Морския – Бриз – С най-голяма сила от 17 до 18 часа, след това постепенно спада. Мелтем – Продължителен, гарант за разваляне на времето – високи вълни, силен прибой. Алат Мелтем – благоприятен за солниците /солодобива/.

Грео-Драмодана – Вятър от север-североизток. Духа целогодишно, първи сигнал за трайно разваляне на времето. Вълните от къси-ветрови минават към дълги успоредни на брега с висок ветрови връх. Носи снегове. Използван от ветроходите с по-голям тонаж.

Грео-Леванти – Вятър от изток-североизток. Междинен, обикновено Есенно – Зимен. След като е духал продължително и сменя посоката към Леванти, може да се каже, че времето трайно се разваля и ветроходите трябва да търсят укритие. Пелаоменос – летен.

Гриб – Грип – Мрежа за заграждане /моларане/ на риба от и към бряг с дълбочина до 3-5 метра, за предпочитане пясъчно дъно. Дължина 100-200 метра. Ловува се от тайфа с около 10 човека

Гриня – Свада, разправия, мърморене, заяждане

Густо – задоволство, приятно, хубаво, добро… Густаро – приятно ми е

Гърбуля – Гребло

Гъргър – Вид рибарска мрежа за пелагични видове – скумрия, паламуд… Покрива дълбочина от 10-15 метра. Горната яка е с тапи/поплавъци а отдолу с тежести /халки, оловна яка…/. Когато се направи молата /загради рибата/ се вдига стингата и долния край се затваря…

Далдисване – Гмуркане на апнеа, но се използва и за гмуркане с бутилки, компресор…

Джана – Апова – Дълбочината, близо до брега. Обикновено се образува на пясъчно дъно, където морското течение образува по-дълбока част и водата върви към опасната за плувците, морска яма. Джана се използва и като място за преминаване на лодката/кораба между два плитки бряга – пример нос Св.Стефан в Несебър има Джана от където може да се мине и да не се заобикаля. Обикновено Джана има по целия северен бряг на Несебърския залив, от нос Емине до Санаториума.

Джида – Ластик. С джиди са стягали товарите на лодките. Използва се и за ластика-прашка.

Джинс – Род, корен

Дзуна – Линия

Драмодана – Северен вятър. Бореа, Трамунтана – от лат. trans-montes — от гората, итал. tramontane – идващ от планината — северен румб/. Силен, прави къси ветрови вълни – „зайчета“. Когато духне зимата небето е ясно, рядко носи сняг. Много удобен за ветроходите към Цариград. Несебърския залив разполага с идеални укрития от него, като – Палюря, Бунарджика, под Емона… Стара планина „крие“ корабите при силен Драмудана. В Несебър думата Бора/от Бореа/ се използва, като синоним на буря.

Думан – Мъгла. Използва се и за увеличаване на скоростта. 

Екамос – Екамоз – Флуоресценция на планктона в морската вода. Най-добре се наблюдава преди да изгрее луната и при безлуние, когато е най-тъмно. За чего на брего, а не на диско…

Ем – Стръв. Обикновено дребна рибка или част от нея, която се закача на куката

Емлия – Много, извънредно охранена риба

Его-Име – Буквално Аз съм. Използва се разговорно, като демонстрация на самочувствие, високомерие

Енгьоз – Здраво въже, използвано за свръзка от брега по палузите до торбата на таляна. Основно въже 

Еф – Лоша миризма от развалена, застояла, тагясала риба

Зина – Общо название на бяла, пясъчна мида

Зунта – Горната част на платното/ветрилото при латинското триъгално стъкмяване

Илария – Елария – Малка риба от семейство кефалови – Mugil

Кавос – края на въжето

Кадена – Верига

Каик – Кораб

Кайнак – Извор

Калапина – Калпина – Определение. Мързелив, ленив, не става за нищо…

Калафат – Пълнеж, обикновено калчища, конопени влакна, памук… чрез които се запълват, цепнатините образували се при строежа на лодката/кораба. При мокрене се раздуват и не позволяват на водата да навлиза в лодката. Дейността се нарича Калафатене, а колкото са по малки цепките – Арматорисът е по-добър

Калдарма – Уред за лов на риба, скариди… Две дървени летви сковани на кръст, в краищата им се връзва мрежа – получава се квадрат от мрежа. Тази „конструкция“ се връзва и пуска, чрез дълъг прът, вечерно време на осветление. Рибата се събира над Калдармата и след това се вдига рязко за да остане отгоре. 

Камфорка – Кръгла печка за готвене

Канджа – Кука. Помощен прът с кука. Използва се за закачане и изваждане на паднали зад борда предмети, риба, придърпване на мрежите, лодката…

Кангал – Навито въже ( или друго ) в гръг.

Капустия – Планшир – Профилирана греда, закрепена върху горния край на борда или палубата на кораба или лодката.

Капустарва – Вкарва вода в лодката. Обикновено от по-голяма вълна.

Каракаш – вид делфин

Карина – Кил – Основната греда на кораба/лодката, минаваща през целия корпус – от кърмата до носа. За нея са закрепени ребрата. При изтегляне и пускане от бряг, кораба се движи по нея. Венеция – carena, Сицилия – carina

Касон – Каса – Кош, плетен за риба или друг съд за съхранение на риба. cassa, casson – Венеция. …че, щом пълен е касона…

Катара – Оплитане на мрежите, при неправилно подреждане/стифиране, или при риболуване

Катои – Първия етаж на къщата, където се съхранява солена риба, вино, зимнина, лодки, мрежи… Склад.

Кацивела – Цига – Малък паламуд

Кашер – Определение. Уловена риба стояла дълго време в мрежите, на куките. Побеляла и негодна за консумация.

Кеп – Кепче – Уред за лов на скариди, риба. Метален обръч с пришита, към него във вид на торба, мрежа. Използва се и като мярка.

Керата – Рогач, рогоносец – мъж

Клинч – Студ

Кибик – Наблюдател

Кириз – Киризя – Гледа, гледам

Ковенда – Сладка приказка.

Коверта – Място с малък борд на лодката за обработка, сортиране, съхранение на рибата, оправяне на въдиците, стифиране на мрежите… Работния плот на лодката

Кокинада – Място в морето, където има риба – вижда се, скача, гларусите са се скупчили… Използва се и за място, където е имало или само се предполага, че има риба – Нишан

Колач – Мярка за дължина – разперени в страни ръце, най-дългата част на ръцете в разперено състояние. Около метър и половина

Кольоз – Вид скумрия. Ловяла се е от Август до Ноември – по-мазна

Корфа – Корфат – Голямо парче от мрежата. Подменена или закръпена, част от мрежата

Копърка – Цаца – Трицона – Шпрот – Sprattus sprattus – Морска риба от семейство селдови

Кумбаня – Общо название за всички провизии на кораба. вен. – comagna, ит. – compagna

Кренвам – Накренвам – Поправям долната част на кораба

Курна – Ситна мрежа, с малко око

Курнида – „Водна кокошка“. Малка черна птица с бял клюн, обикновено образува големи ята в морето, зимно време. Използва се и като обида.

Кумули – Дюни

Кьор-Кефал – Кефал с перде на очите, който се лови много лесно – слага се кепче пред него.

Лази – Грузински пирати. Лазите са били Черноморски пирати, с лош нрав и изключително жестоки. Заради Колхидските Лази, много селища се преместват от брега на вътре към сушата – Резово, Емона, Кланджа… Грабили са всичко наред. Обирали са църкви и къщи, но основното им занимание е било – ограбване на търговските кораби.

Лакардия – Шумотевица, веселба, събиране

Лакета – Игла за шиене и кърпене на мрежи. Обикновено костна или дървена – вече се изработват основно от пластмаса. На нея се навива естествено, сега изкуствено въже. В миналото чрез лакета са се изработвали – плели, всички нужни за риболова мрежи. Плетенето на такова количество мрежи, е налагало ангажирането на почти цялото население. lacheta – вен.

Ланза – Неподвижна бетонна вана с различни размери и форма, най-често правоъгълна. Строи се на открито по таляните, рибните бази, борси… Използва се за осоляване на не продадената риба. Размери обикновено с дълбочина, около метър и половина – два

Ламоса – Състояние. Използва се за предмет паднал на дъното на морето, който е зарит от пясък, тиня, камъни… частично или изцяло. Котвата Ламоса – закачена е по-здраво от обикновено при по-дълго стоене на дъното и е заровена или покрита с камъни – ако е било по-лошо морето.

Лева – Заповед, команда. – Вдигай, тегли. leva от гл. levar – вен.

Лева-Тора – Изкарай торбата /на гъргъра, таляна/

Лапина – Общо название на риби от семейство Зеленушки – LABRIDA. Големите екземпляри се готвят на супа, има много кости.

Лашка – Заповед,команда. Отпусни, разхлаби рязко, внезапно. lasca- вен.

Леванти – Източен вятър. Типичен за Есенно-Зимния сезон. Когато се завърти от Драмудана към Леванти и задържи в Леванти, обикновено причинява най-големи поражения. Носи големи количества вода – покачва нивото на морското равнище. Вълната е дебела и обикновено по цялата дължина на залива. Няма „зайчета“. Създава силни подводни течения, които „обръщат“ морето. Цвета на водата се променя към жълто-кафяв. Носи риба. Този вятър е причината за ерозията на нос Свети Стефан, срутването на Сладкарницата и пристана на Слънчев Бряг, появяването на извор Монопад и др.

Леферуда – Писия

Лимба – Лодка за пренасяне на товари от плитък бряг, недостъпен за кораба.

Лимя – Дългото, тънко водорасло Zostera marina. Расте на пясъчно и тинесто дъно. Благоприятна среда за размножаване на повечето риби и ракообразни. Най-разпространена е по брега от нос Акротир до Равденски нос, има я и по дъното от двете страни на провлака, най-вече около вятърната мелница. Малката лимя се е използвала за пълнеж на дюшеци, възглавници…

Липарида – Вид скумрия. Най-мазния, нестава за сушене на чируз – след това лепне.

Лодос – Нотя – Вятър от Юг. Силен, влажен и топъл южен вятър. Често след като духа идва дъжд а пролетно време град. Зимата комините не теглят и печките пушат. Достига голяма сила но за кратко време – на пориви.

Лорна – Карабатак

Лопус – Елемент. Една от лапите на котвата.

Магазия – Помещение. Склада на кораба. Използва се в подводната археология за обозначаване на место, където са се изхвърляли повредените – пукнати/счупени амфори. Такива места има няколко около Несебър – със „чупелешки“ – парчета от амфори.

Мадаро – такелаж, въже с макара на върха на мачтата с което се вдига адената-реята.

Мадзаро – Тежест. 1.Камък обвит с мрежа или тел, вързан с въже за да се вдига и спуска – за затваряне на ципата /мрежата на таляна за торбата/ 2.Камъните за тежест на палузите

Майна – Заповед, команда. Спускай надолу, при разтоварване, товарене. Спусни платната. maina – вен.

Маистро – Западен вятър. Целогодишен, мистрал. Събаря вълната. Често след спирането му се получава Бунаца – пълно безветрие. Продължителното му духане лятото, избутва топлата вода навътре и тя се заема с по-хладка но и по-богата на храна за рибата, което води до богат улов.

Маистро-ДрамуданаВятър от Север-Северозапад. Зимен студен, продължителен. Основен виновник за студените и ветровити зими на Несебър.

Маляри – Сноп миди

Малярство – Умението, правилно да се работи с такелажа /въжетата/, особено на ветроходите. Правилното и бързо връзване и развързване на възлите е важно условие за безопасното и успешно плаване.

Мангас – Нарицателно. Веселяк. Човек от кръгът приятели, познати. Находчив, комбинативен, лесно се измъква от неловките ситуации в които е попаднал. Прави безобидни номера. С поведението си весели околните и компанията и разнообразява скучните делници с измислените от него сценарии за Плаки.

Мане-Мане – Действие. На бързо, по-бързо, няма време, претупай го. Препоръчително или заповедно за действие или констатация за свършена работа. Констатация – Той работи така – отгоре, отгоре. Използва се и за малко работа, която се върши бързо.

Манела – Буквално ит. Дебела тояга. Разговорно – юмручен бой

Манитари – Поплавъци, гъби, тапи… Поставят се нанизани на горното въже за да е плаваемо. В миналото се е използвал основно корк

Мармар – Приспособление за плашене на рибата заградена в мрежата, гъргъра, да не избяга през отворената страна. Парче бял камък, вързано с тънко въже, което се спуска и вдига за да оприличи голяма хищна риба. Така плаши, гони… държи далече от незатворения още край

Марфа – Когато тайфата скрие част от улова със знанието на всички, но без знанието на собственика на съоръжението /аламана, таляна, грипа, гъргъра и др./. Марфаното се разпределя тайно между екипажа/тайфата. – Извинявай Кольо Кузов!

Маскара – Човек станал за смях или който често става за смях. Който се очаква да извърши безобразия, без да се съобразява с мнението на околните, стига неговата работа да стане, без да подбира средствата.

Масур – Уред спомагащ в плетенето на мрежи. Дървен объл прът с различни дебелини – в зависимост от окото /дупката/ на мрежата.

Матисване – Връзване

Мауна – Голяма лодка /майка/, за товарене, пренасяне…

Мати – Размер на окото /дупките/ на мрежата.

Матрапаз – Професия. Човек, който изкупува на място уловената риба, непосредствено от рибарите.

Мацола – Дървен чук за набиване на калчищата в останалите цепки при строежа на кораб/лодка. вен. – mazzolo, ит. – mazzuola

Мелтем – Източен вятър – Леванти – Използва се, като определение за лошо време с дебели, носещи много вода вълни.

Мермет – Ремонт. Зашиване на скъсани мрежи и поправка на въжетата. Обикновено след активния сезон – зимата. За мермет, са се използвали големи помещения, където са работили много хора. Там са се правили и нови тралове, грипове, фустанели… Мерметчия – майстор познаващ тънкостите на занаята.

Месина – повод/корда, влакно за улов на риба

Месоварка – Малка лодка. Използва се и за лодката, която върви зад кораба – Фелуката. messovarca – вен. буквално – половин лодка

Мертико – Пай – Уговорен начин за разплащане. Обикновено във вид на дялове.

Миес – Михес – Михис – Буквално муха. Пускам мухата. Лъжлива информация. Дезинформация. Слух. Използва се за нищо, празно, без значение, без смисъл… Хванахте ли риба? – Миес

Мол – Пристанищно съоръжение, вълнолом, импровизиран пристан, изгражда се от ломен камък или от бетонови отливки-тетраподи, за да може морето да „извади“ пясък

Мола – Заповед, команда. Давай, пускай, започвай… Пускай гъргъра, фустанелата. Използва се когато се загражда пасажа. Мола е една от най-очакваните заповеди на капитана, което означава че той има основание за започване на конкретни действия за риболов – има риба и трябва да се улови/загради. вен. mola, molar – спускам мрежата

Мула – Хвани на мула – свий платната

Мудак – Малък кефал около 500г. Ако скача – времето се разваля.

Мука-Кана – Пожелателно. Не говори, между нас да си остане, прави се, че не знаеш…

Мурмури – Общо название за малките рачета-пустинник, 1-2см. Често ядът от уловената и паднала на дъното риба, от парагадите, или неизвадените на време мрежи.

Мутра – Грозник, неприятен. Употребява се с приставката Е – Е… Мутра – обикновено като апостроф – в смисъл: За какъв се представяш, виж какво представляваш.

Муткур – Вид Делфин

Мучо – Определение. Момче за всичко, иронично, член на екипажа, когото всички командват и той е длъжен да изпълнява. Без определена длъжност – помага на всички. Най-често най-младия юнга.

Навло – Такса. Таксата, взимана за превозването на товар, хора… Такса за наемането на плавателен съд. naulo, navolo – вен.

Невро – Тапата, за отвеждане на влезналата в лодката/кораба вода. Сваля се само на брега… понякога се забравя да се сложи… nevro – ит.

Нишан – Белег, точка за ориентир, рибно място…

Нотя /Лодос/Вятър от Юг. Силен, влажен и топъл южен вятър. Често след като духа идва дъжд а пролетно време град. Зимата комините не теглят и печките пушат. Достига голяма сила но за кратко време – на пориви.

Одма – Веднага, на момента

Оркинос – Тунец, риба тон

Острия – Вятър от Юг-Югоизток.  Austro /латински/, nothus /римски/. Сезонен, топъл, влажен. Типичен за Април, Май – Октомври, Ноември. Зимата носи ясно време. През летните нощи — прохлада. Обикновено се свързва с разваляне на времето – когато се завърти от Гарби, Нотя и застане на Острия, този вятър носи дъжд.

Ортома – Команда, заповед. Изправи кораба/лодката. Отнася се както на брега – примерно при изтегляне, така и във водата при накланяне, неправилно боравене с платната и др.

Орца – Команда, заповед. Насочи кораба с носа срещу вятъра. Орцарай – Обезветри платната. orza – вен.

Ортото – Топоним. Местност между Св.Влас и с.Баня. Близо до бившия ресторант „Пикника“. Един от ориентирите, ползван често от риболовците.

Пагело – Единица/мярка за дължина. Използва се за измерване дължината на мрежи за гаргър, талян, грип и др. Приблизително около метър и половина

Павур – манерка или елипсовиден, тумбест съд за течности…

Пагур – Рак от вида Eriphia verrucosa.

Паламари – Въже. Въжето с което се връзва кораба.

Пала – Гребла, лопати

Паланго – Устройство, макара за вдигане на платната/ветрилата. Макарата на върха на мачтата. Използва се и за макара, чрез която се вдигат други тежести на кораба, пристаните, таляна… Palanco – ит.

Паланца – Кадари – Кантар за претегляне на уловената риба. Прякор: Георги „Кадарчето“ – кантарчето

Палузи – Дървени стълбове, колове, използвани за изграждане на талян /от акация/. Обикновено с дължина 8-10 метра. Монтират се от цялата тайфа с помощта на мауната, укрепват се като се набиват в дъното и чрез камъни. Най-честата авария при таляните е събаряне на палуза от силни течения или буря.

Парея – Веселба, събиране, компания… Случайна среща. Серенада. Събиране с цел празнуване…

Парип – Триъгълна подпора, която се използва за стабилизиране на лодката/кораба, когато е на суша. Обикновено чифт – Парипи

Пай – Начин на разпределение на улова и печалбата. Във вид на дялове, проценти между тайфата и собствениците. Според предварителната уговорка.

Пайдос – Раздаване на пайовете, при приключване на риболовния сезон. Като традиция, на всеки Никулден се е правил пайдос и се е закривал риболовния сезон. Използва се и за изгонване, освобождаване на член от тайфата – Айде Пайдос – разплащане. „Направихме Пайдос“ – разплатихме се, получихме си възнагражденията и се прибираме по домовете. 

Пайол – Фаршове – Подвижен, свалящ се дървен под, който се поставя на дъното на лодката. Обикновено на части, за да се вадят и почистват лесно. pagiol – вен., ит. – paglioli

Парагади – Начин на стъкмяване. Към основен повод, през метър се връзват педеми с дължина около метър… и така 150-200 метра. В двата края се слагат поплавъци и съответно се закотвя.

Паткан – Голям корабен плъх

Пач – Пачове – Номер или държание с цел привличане на внимание

Пацуря – Малки рибки 100-200 гр. от семейство Кефалови

Педем – Стъкмяване. Част от въдицата, волтата, чиконта, парагади. Изработена обикновено от по тънко влакно за което е вързана куката.

Пелекуди – Сравнение, епитет. В превод – цепеница от дялъно дърво. Използва се за сравнение, колко е била голяма рибата -като пелекуда. В мрежите влезнаха о десетина ееей такива пелекуди – големи, хубави риби.

Периплии – Лоция. Записки или устни разкази за силует, ветрове, плитчини, острови, населени места, укрития… на брега. Помагало за безопасно движение на морските съдове, характерно при каботажното плаване. Предавали са се от поколение на поколение. Капитаните са били изключително консервативни и е важало правилото – на това ме е учил баща ми /капитана/, това аз правя /смятам, че е правилното/.

Петалида – Стрида

Питос – Глинен, голям /50-400 литра/, съд за съхранение на течности или хранителни продукти. Намирал се е на първия, складовия етаж в къщата. На сянка, проветриво и хладно место. Обикновено частично заровен в земята и покрит с капак. При посещение на гост в къщата, се е носила чаша вода, което означава, че дома разполага с прясна вода и има домакиня, която се грижи за него. По обясними причини, вече не се използват.

Пицуди – Малък рак, крапуз. При лов на крапузи, се предпочитат пицудите. Готвят се с ориз

Плака – Майтап

Плори – Нос, ахтерщевен. Предна част на кораб/лодка. Използва се, като понятие с което се отъждествява курса на кораба, към крайната цел. Всичко е зад нас, тръгнахме към целта. Песен: Вира ти ангура, ке паре плори – Вдигни котвата и насочи по курса.

Подостримо – Вълнорез. Предната и задната част на кила на лодката, която се подава над водата – предно и задно подостримо. Двуострите варки имат две подострима, а фелуките и др. имат едно предно.

Провеза – Трайно разваляне на времето. Димитровденската провеза /в края на Октомври/ в миналото се е смятала за край на търговския и риболовния сезон. Свършва Лятото и започва Есента и Зимата. Лодките се изтеглят на брега, таляните се събират, моряците се прибират по домовете си. provenza – ит.

Псифра – Влажен, студен, режещ, пронизващ вятър.

Пу залепс – Мой е, за мен е…

Пумоло – Буквално ит. Дръжка, за врата, капак… Дръжка за качване на алборото /мачтата/.

Пуратерия – Определение, измама. Морска измама свързана с превозът на товара. Обикновено товарът не пристига до местоназначението си. Навлото /таксата за превоз/ плаща изпращача, а получателя не плаща стоката. Пуратер – огън, изгаряне… В смисъл – изгоряха вложените средства в сделката.

Пупа – Кърма. Движение на ветрохода, спрямо посоката на вятъра – вятъра духа точно от кърмата. Прима пупа – Попътен вятър. Отзад, в гръб, откъм кърмата. Използва се и за задната част на лодката/кораба – кърмата.

Пута – Медуза

Рампа – Определение. Близо, плътно до целта. Удобна близост за други действия – товарене, пазтоварване, ремонт и др. Рампа между два кораба/лодки, на борд една до друга. rampa – ит. Място за разтоварване, товарене

Рандеву – Предварително уговорена среща м/у два кораба, в морето или някое пристанище. Използва се за пре-товарене /размяна/ на пътници, товари, поща или др. Вече не се използва.

Радос – Дървен прът с размери, около метър и половина. Връзва се в края на дънните калкански мрежи за да стоят изправени.

Саде – Дълбока, мрежа за пелагични видове /обикновено Паламуд/, с по-малко око – до 32. Използва се за улов на по-дребни екземпляри…

Саламура – Разтвор от сол и вода. Концентрацията може да варира в зависимост от употребата. За консервиране на риба, зеленчуци и др. цели

Салца – Рецепта за овкусяване на риба

Саляра – Общо название за рибите – Морски кучета. Идва от латинското наименование на един от видовете – saliara pavo. Използва се и като обръщение към човек: Този е саляра – Лигльо, мазен, изплъзващ се…

Свугари – Морските гъби, които полепват по камъните. В Черно море са около 30 вида, достигат размер до 10 см.

Серена – Рея – Адена. seren, serena – Венеция. 

Серкме – Уред за лов на риба, най-често от брега

Сеферка – Гребна лодка за разходка. До не отдавна можеха да се видят по плажовете на цялото ни черноморие

Сира – Работа на таляна. Вдигане и проверяване на торбата, мрежата в къщата/на таляна/. В превод – наред, от начало подред.

Сига – Команда. Върни, дай назад, обратно… Сигарам – Греба назад, карам назад. …Сига Кури, оловото е вносно…

Сигурия – Гребец – втори ред гребци, зад хамнаджията.

Сироко –  Вятър от Югоизток. итал. Scirocco – Тежък сух вятър.  Вечер, когато спира, започва Маистро

Сироко-Леванти – Вятър от Изток-Югоизток. Когато Леванти  преминава към Сироко-Леванти е знак, че времето се оправя. Обикновено духа през целия ден и вечерта спира.

Скарида – Общо название на всички десетоноги от подразред Caridea. Лови се обикновено с Арпай или кепче в лимята.

Скарося – Топоним. Намира се на северния бряг на Несебър

Скаца – Дупката в която влиза долния край на алборото /мачтата/. Скаца е и здраво укрепеното и пригодено между ребрата на лодката/кораба пространство – петата на която се опира и стабилизира мачтата.

Скорца – Команда – Силно дърпане, опъване, придърпване.

Скорцила – Мрежа от 2 плата обикновено външния плат е с по-голям размер. Използва се и за голяма аламана

Скрофа – Нелицеприятна, лека жена

Спари – Общо название за всички риби от семейство „Спаридови“

Стеря – Вятър от Запад-Югозапад. Морския, Вечерник, духа от 12 до 7-8 часа. Лятото, когато духа Пелаоменос /Грео-Леванти/ 0т 10 до 22 часа и спадне и духне Стерня -обратния от брега към морето и когато сутрин има роса – е знак, че за това денонощие цикъла е сигурен. Рибарите сутрин на платна ще могат да отидат до Емона със Стерня и да се върнат след 10 часа със Пелаоменос /Грео-Леванти/.

Стив – Стиваксане – Стифиране. Подреждане на мрежите на определено място. На лодката – обикновено ковертата. От правилното стиваксане, зависи бързината и до голяма степен количеството улов, особено при моларане. Целта е да се пуснат правилно, бързо и да не се оплетат / на гам/

Стральо – Такелаж, ванта. Въжето от върха на алборото /мачтата/ до гагата /носа/. Или от адената /реята/ до носа. Венеция – Stralio.

Стридяри – Буквалния превод е въшкар, човек с въшки. Келеш. Човек, който се представя за нещо повече от колкото е… Използва се и за обидчив човек – който лесно се обижда

Стуфа – Определение за степен на напиване – последна…

Талян – Конструкция за улов на риба, използвана масово по нашето Черноморие

Тор – Тора – Основната част на мержата /фустанела, саде…/. Частта между яките.

Травихтира – Трави – ит. дърпам, опъвам. Дъгообразна дъска с две дупки от двете страни през, които минава въже. Поставя се на кръста, а чрез въжето се тегли Гриба, като се върви назад, към брега за да се „затвори“ рибата – риболов, чрез Гриб. 

Узукма – На Узукма – Начин на риболов. Дълбока плаваща мрежа /фустанела, саде…/ се връзва в единия край за лодката. Така носена от течението, лодката спомага за нейното изпъване и подпомага „работата“ и.

Фанос – Осветително тяло за нощен риболов.  Специфична нафтова лампа, която не гасне на вятър, водни пръски и дъжд

Фелука – /кондохери – късата ръка/, помощна лодка, която върви завързана зад кораба.

Хамнаджия – Гребецът, даващ командите, обикновено първи десен. Много важен човек, най-често той е избирал гребците и сформирал тайфата.

Хамурикяз – Поведение на гларусите в морето. По поведението им опитните рибари разпознават вида и размера на намиращата се под пикиращите гларуси риба в зависимост от начина на спускане, излитане… По тяхното поведение, капитана определя и преценя как и къде да се направи мола…

Хану – Ханударка – Попче с голяма глава. Лихнус

Хелентия – определение – Използва се когато рибата се движи, обикаля. Пръсната е, и е по няколко бройки, а не е групирана в пасаж…

Хъп – Хъпляра – Пълно, изобилно, много на едно място…

Хъп Хануди – Много риба, повече от очакваното

Цифулка – Недохранена риба

Цига – Малък паламуд

Чалкантия – Бурно море

Чиконта – час от въдица – месина/повод, корда навита на дървена плоска, специфична макарка.

Яло – Ело – Към брега, към плиткото – „Дай на яло – Дай към брега“Прочетена 113040 пъти
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
20 коментара
 • -kirov33_nesebar
  Публикувано в 17:16h, 16 април Отговор

  Браво Стати много интересно, любопитно. Продължавай

 • Ясо
  Публикувано в 17:52h, 16 април Отговор

  Не съм съгласен

 • Чифильонов
  Публикувано в 22:13h, 16 април Отговор

  Ципена не видях

 • Ев. Ван. :)
  Публикувано в 23:14h, 16 април Отговор

  Много грешки, ето част от тях.

  1. Гам -( Оплитане на мрежите, при неправилно подреждане/стифиране, или при риболуване ) Гам е сука на въже навито на топче, кангал.
  2, Оплитане на мрежите, при неправилно подреждане/стифиране, или при риболуване – катара
  3. Кангал – навито въже ( или друго ) в гръг.
  4. Мудак не е илария , а малък кефал около 500г
  5. Яло – към брега, към плиткото „Дай на яло – Дай към брега“
  6. Батърма – Рибарска мрежа – пускане на мрежата в морето в права линия като в единия край седи завързана лодката
  7. Скорцила – Голяма Аламана – скорцилата е мрежа от 2 плата обикновено външния плат е с по-голям размер.

  • Антон Костадинов
   Публикувано в 23:33h, 16 април Отговор

   Благодаря за оставения коментар. Много е полезен. Макар, че тези наименования са проверявани поне от две-три места е възможно да има грешки. Събирани са от хора и когато всеки каже по нещо, в много случаи информацията се разминава, а и има думи с няколко значения… примерно свързани с плака и от там се е променило значението или се използва в друг контекст. Ще съм ви благодарен, ако оставяте коментар когато видите неточност, за да мога да впиша нещо или да променя сгрешеното. Все пак това е жаргона на хората в Несебър и остава за всички нас, които живеем в него

 • Анонимен
  Публикувано в 00:52h, 17 април Отговор

  Не „Михес“, а „Михис“ . Имаш и други неточности и пропуски, но не мисля, че масовата публика трябва да се запознава с всичко. 🙂

  • Антон Костадинов
   Публикувано в 13:02h, 17 април Отговор

   И двете се използват. Сега, като вписвах Мурмури – в Несебър думата се използва като общо понятие за всички малки рачета които ядът кашера и не се има впредвид само рака пустинник. А самата дума идва от Мурмури – мн.ч. – Мурмура е риба от семейство Спаридови, със черни напречни ленти – Колето я има в аквариума и си вирее супер при него, влиза и в Черно море но много рядко. Именно това е жаргона и именно затова е на Несебър

 • дидока
  Публикувано в 19:30h, 18 април Отговор

  има много не свързани думи и неверни

 • Чифильонов
  Публикувано в 09:44h, 19 април Отговор

  Не съм Наско,Димитър съм -братовчед му

 • Стати
  Публикувано в 20:55h, 16 октомври Отговор

  ПЕТАЛИДА – калпаче подскачаща мида с раковина във вид на виетнамска шапка ядлива и много вкусна. До 50-те години много често срещана по подводните камъни в тихите заливи на крайбрежието ни

 • niko
  Публикувано в 01:43h, 10 юли Отговор

  филя, миля

 • Анонимен
  Публикувано в 12:05h, 18 юли Отговор

  ВЗЕМАХМЕ ГИ, РАЗВАЛЕНИ = нещото /работата/с която се бях захванал и много исках да стане НЕ СТАНА

 • Гиманди
  Публикувано в 17:57h, 30 декември Отговор

  Ската….михесс демек ги зехме развалени 🙂

 • Стоянов
  Публикувано в 11:52h, 01 август Отговор

  Много хубава статия. Поздравления за автора. Бих добавил едно уточнение – галя (Gaidropsarus mediterraneus) и еврейско попче (Ophidion barbatum) са различни риби.

 • Иван Сърбянов
  Публикувано в 02:18h, 23 януари Отговор

  На пролет дървената рибарска лодка трябва да се подготви за новият риболовен сезон тъй като от стоенето през зимата на сухо дъските на облицовката и се свиват и се образуват отвори т.н. АРМУСИ . Запълването на армусите става с кълчища което се нарича КАЛАФАТЕНЕ

 • Анонимен
  Публикувано в 20:19h, 23 февруари Отговор

  АРМОЗИ ..!!

 • Анонимен
  Публикувано в 20:58h, 23 март Отговор

  АРМОС – жлеба /пастоянието /между отделните даски с които е напрабена лодката и всяка пролет се запълват с калчишта – за да не “ прави “ вода . Тази операци на пбарския диалект се казва КАЛАФАТЕНЕ …!!!

 • СТАТИ
  Публикувано в 20:45h, 14 октомври Отговор

  ВЕЧЕ ИМА ИЗДАДЕНА КНИГА … по книжапниците … !! “ РЕЧНИК НА МОРСКИЯ ЖАРГОН“ …. Така ми го казаха .. така ви го казвам …….

Коментирай