Човек зад борда

01 мар. Човек зад борда

Петък 24 август. Атлантически океан. Пред входа на пристанище Руан.

„Рев д’Осеан“, блестящо нова яхта от типа „Евазион 34″, привечер потегля от Ла Рошел. На борда и са двамата родители и дванадесетгодишното момченце Себастиян. Тримата възнамеряват да отведат яхтата в Средиземно море, като минат покрай канала Дю Миди. Вече е нощ. Вятърът не надминава 20 възла. Себастиян ляга да спи в предната кабина.

Над плитчината Мовез, близо до Жиронда, морето е развълнувано. Всред три-четириметровите гребени на вълните яхтата уверено напредва под двигател. Неочаквано в непрогледната нощ яхтата е блъсната от разпенена вълна и ляга на борда си. Двамата възрастни са пометени във водата. Себастиян веднага изскача на палубата. Хвърля в морето спасителни кръгове, спасителни ризи и въпреки че в тъмнината чува виковете на бедстващите, не може да види къде са. Един час върти яхтата все на същото място с надеждата да ги открие, след това отчаян тръгва да търси помощ в пристанище Руан, което е само на пет мили.

След три дни морето изхвърля труповете на родителите на Себастиян… той така дълго чуваше виковете им, без да може да ги намери.

Тази трагична история няма нужда от коментари, но по въпросите за сигурността винаги има какво да се каже.

ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ПАДАНЕ

Начин за подхождане към паднал зад борда човек

Начин за подхождане към паднал зад борда човек

Никакви правила не са в състояние ефикасно да задължават непрекъснатото носене на осигуряващо въже. Може би имат право тези, които оспорват ползата от осигуряващото въже и основателно критикуват ограниченията, които то създава. Ако сами пътешестват по океана — да! Но не ако са отговорни за екипаж. Нали през бурно време, както и през нощта спасяването на паднал в морето човек е почти невъзможно. Все пак независимо дали сте завързан или не, важно е да не паднете зад леерното ограждение.

Спомнете си старата пословица: „Една ръка за кораба, една за теб! Но ако корабът се измъчва, подай му още три пръста!“ Свикнете, да се движите по палубата. Вървете със свити крака, за да не се губи равновесие. Тялото да е наклонено към средата на яхтата, та ако се подхлъзнете, да паднете върху палубата.

Придобийте навика винаги да се държите за нещо здраво. Дори и когато седите — например за леерите, комингса и др. Когато са ви необходими и двете ръце, за да работите, вкопчете в нещо здраво краката си. Щом се развали времето, движете се на четири крака и никога на тичайте!

Не давайте материал за статистиките на брегова охрана, като „събирате цветенца зад борда“. Според статистиките болшинството удавници от мъжки пол са с разкопчани дюкяни.

Оглеждайте се наоколо, за да предвиждате движенията на яхтата най-вече когато се маневрира, за да не си изпатите например от гика.

Не прескачайте натегнат шкот. Всички въжета трябва изрядно да са навити и закачени на своите рогатки и особено тези в кокпита. Преди всяко плаване проверявайте мрежите, пеерите и, разбира се, осигуряващата проволка по цялата дължина на палубата.

Организирайте вахтите така, че винаги да сте двама на палубата, за да може този, който остане, да вдигне тревога. Преди да скочите във водата, за да се къпите, помислете как ще излезете. Най-малко един човек трябва да остане на палубата, за да обезпечава сигурността. Пуснете в морето плаващо оранжево въже, единият край на което да е здраво завързан за яхтата, а на другия край да има моряшки възел.

ОСИГУРИТЕЛНО ВЪЖЕ

1- Спасителна подкова 2 - Осигурителен колан, надеждно закрепен в предната част на кокпита 3 - Буй Йор в тръба без фиксиране 4 - Сгъваема стълба 5 - Въже за сваляне на стълбата

1- Спасителна подкова
2 – Осигурителен колан, надеждно закрепен в предната част на кокпита
3 – Буй Йор в тръба без фиксиране
4 – Сгъваема стълба
5 – Въже за сваляне на стълбата

Проверявайте осигурителното си въже. Поясните, раменните и бедрените колани трябва да са добре прогонени: нито много стегнати, нито много слаби. Капвайте масло на пружинката на ракскарабината в края на въжето. Цялата система трябва да е в изправност, за да издържи изискваното напрежение от 1500 кг.

Закачете осигурителното си въже и изисквайте всички други да правят същото — нощем, под спинакер и щом времето се разваля. Ако някой хване морска болест, обезателно го завържете и закачете на врата му кофата, та да няма нужда да се провисва зад борда.

СПАСИТЕЛНА РИЗА

Невъзможно е да се изброят колко човешки живота са били спасени благодарение на спасителната риза. Но за да бъде наистина ефикасна, т.е. автоматично да ви обръща с лицето нагоре, спасителната риза трябва:

а) да отговаря на размерите ви;

б) закрепващите ленти да са прогонени и обезателно да има минаващи през чатала;

в) ВСИЧКИ ленти да са здраво завързани.

При хубаво време, денем на стоянката влезте във водата със спасителната си риза, за да се убедите, че всичко е безупречно.

За яхтинга най-подходящи са спасителните ризи, комбинирани с осигурително въже.

СПАСИТЕЛЕН КРЪГ

Спасителният кръг е лек и ако вятърът е силен, той ще се носи по повърхността и падналият човек няма да може да го достигне. Приспособете към него малка плаваща котва, която да го задържа във водата.

Проверете дали лампата е надеждно закрепена към кръга и състоянието на батерията.

Винаги ще можете да влезете в спасителния кръг тип „подкова“, но не е същото със стария овален тип. Задължителната при морските състезания по ЙОР сигнална веха със светлина и флаг в края на дългия прът е най-доброто средство за откриване на паднал в морето човек. Сгъваемият прът при разтегнато положение е дълъг 3,3 метра и оранжевият флаг на върха му се забелязва отдалеч. Сигналната лампа започва да свети веднага след като батерията се потопи в морска вода.

Тази веха, завързана към спасителния кръг тип „подкова“, който да е откомплектован с плаваща котва и торбичка флоуресцентна боя, разтваряща се във водата, ето най-доброто, което засега може да се направи. Разбира се, не е лошо да се зашият върху спасителните средства и ивици Скочлит, които силно рефлектират нощно време от най-слабия лъч от фенерче.

КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ

Използване на гика за изваждане на удавник от водата

Използване на гика за изваждане на удавник от водата

Необходимо е всички на борда да знаят как се маневрира, когато падне човек в морето, защото не е рядко самият капитан да е падналият.

1. Първият, който види нещастието, вика „ЧОВЕК ЗАД БОРДА“.

2. Рулевият веднага хвърля комплектования спасителен кръг към падналия или ако не го вижда — зад кърмата на яхтата. С точност до минута отбелязва часа и стриктно продължава по същия курс, докато всички се приготвят за маневриране. Аварийните повороти не винаги пестят времето, особено под спинакер. Никаква полза няма да има, ако някой скочи след падналия, това удвоява трудностите. Ако имате втори спасителен кръг, не го хвърляйте веднага, изчакайте да приближите до падналия и ако той не е уловил първия, тогава му го хвърлете.

3. Веднага се определя един човек за наблюдател, който с бинокъла не трябва да изпуска от очи падналия във водата.

4. Пуснете двигателя.

5. Последователно пускайте зад кърмата плаващи цветни предмети като кранци, възглавници и др., за да овеховате килватерната си следа.

6. Започнете маневрата, след като всичко е готово. Ако падналият се влачи на осигурителното си въже, намалете веднага скоростта, за да не се напълнят дрехите му с вода.

Не забравяйте, че при 6 възла изминавате 185 метра в минута, т.е. за пет минути ще сте се отдалечили на половин миля и за да намерите падналия, е необходима прецизна щурманска работа върху кариран лист или картата.

Класическите маневри за прибиране на паднал във водата човек са три варианта, показани на илюстрацията.

Ето и деветте условия, за да оцелеете във водата и да ви намерят:42362363

1. Топла шапка с ярък цвят (червен, жълт).

2. Свирка.

3. Оранжева спасителна риза.

4. Моряшки обувки и топли чорапи.

5. Свързващо въженце с буя ЙОЯ.

6. Положение на тялото „ХЕЛП“ — свит като в утробата на майка си човек най-бавно изстива.

7. Знаме в края на пръта.

8. Пробляскваща или постоянна светлина.

9. Спасителен буй с пробляскваща светлина.

КАК ДА КАЧИМ ПАДНАЛИЯ НА БОРДА

Връзване на човек в безсъзнание за изтегляне

Връзване на човек в безсъзнание за изтегляне

Каквито и да са начините, които смятате да приложите дори и при идеално тихо време и при наличието на стълба, не забравяйте да подсигурите падналия, защото при това шоково състояние не се знае в кой момент той може да загуби съзнание.

Изтеглянето на падналия с ръце може да стане само от двама души, при което действайте в следната последователност:

а) здраво завържете осигурителното въже на падналия за яхтата;

б) с един шкот направете степенка;

в) откачете мрежата или леерите, но само ако времето е много тихо;

г) застопорете се здраво за релинга или фалшборда, за да не губите равновесие;

д) всеки един от вас да хване падналия за китките;

е) изтегляйте го бавно, като съгласувате усилията си, това да става едновременно и плавно.

След като го изтеглите, не забравяйте да приберете спасителните кръгове, спасителните и сигнални буйове или ако не можете да ги приберете, обезателно съобщете за това на морските власти, за да не предизвикат ненужни спасителни акции…

Untitled347

Текст: Даниел Елис, Жан-Филип Малис; Алманах ФАР87Прочетена 15943 пъти
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Няма коментари

Коментирай