Джохан Шмид Tag

01 Дек. Змиорката – един изплъзващ се мистериозен вид

Змиорките от род Anguilla, освен че имат специфични външни белези, са по- известни с дългите хиляди километри пътешествия, които извършват, за да се размножат. Не само с дългата миграция е изненадващ този вид, а и с това, че сменя изцяло местообитанието си от солени морски води в сладководни речни и обратно, което...

Прочетете още