петвеслени кораби Tag

30 Ное. Древногръцки флот

КОPАБИТЕ ОТ ЕГЕЙСКО МОPЕ(КPИТ).ОБЩ ВИД Тези бойни кораби имали тарани и специална украса(най-често Горгоната  Медуза) и рога на носа, с цел да се въздейства психологически на  противника. Дължината на тези съдове била около 20-30 метра, а ширината  1/6 от дължината. Веслата заставали във водата под ъгъл доста...

Прочетете още