Какво знаем за…

01 февр. Какво знаем за…

… младата вода

При изригване на вулканите от разтопената лава чрез кипене се издигат водни пари. Тази вода никога преди това не е била на земната повърхност и затова се нарича „млада“. Пресметнато е, че ежегодно вулканите изригват от земните недра до 40 милиона тона „млада“ вода.

… живата вода

Както е известно, молекулата на водата се състои от два атома водород и един атом кислород. В природата на 6400 атома водород във водата се пада един атом изотоп на водорода — деутерий или тежък водород, — наличието на който във водата действа отрицателно на ръста на животните и растенията. И обратно, намаляването на концентрацията му въздейства благотворно на всичко живо. Не случайно в тундрата и на късчетата вечен сняг в планините животът е особено интензивен. Рибите мигрират в горните части на реките и в северните райони на световния океан, където е отбелязано по-малко съдържание на деутерий.

… агресивната вода

Водата, в която са разтворени различни соли и киселини, е много активна в химическо отношение. Тя е способна да разруши бетон и зидариите с вар, тоест материалите, от които се строят пристани, молове, вълноломи.

В морската вода се намира винаги известно количество свободна въглена киселина. Встъпвайки в реакция с калциевия карбонат, тя го превръща в лесно разтворим калциев хидро-карбонат. А тъй като калциевият карбонат влиза в състава на бетона, то морската вода в края на краищата предизвиква неговото разрушаване.
… разредената вода

Водата има определен коефициент на свързване и ако се наруши, тя става „по-течаща“ или по-просто казано, „по-течна“. Това се постига чрез добавяне във водата на незначителни количества етиленов окис.

Изтичайки от пожарната помпа, разредената вода прелита на 54 метра разстояние, докато струята на обикновената вода прелита само 36 метра.

… магнитната вода

Учените са установили влиянието на магнитното поле върху изменението на физико-химическите свойства на водата — нейната плътност, свързване, точка на кипене и замръзване. След намагнитване водата запазва новите си качества в продължение на две-три денонощия.Прочетена 4807 пъти
Няма коментари

Коментирай