Монети от Месамбрия

18 февр. Монети от Месамбрия

Още древните ни разказват как са били основавани нови градове по бреговете на Средиземно море и неговия апендикс Черно море. Най-същественият момент при този значим за развитието на европейската цивилизация процес е присъствието на лидер, който организира и води колонистите. И до днес от сумрака на изминалите повече от две хилядолетия и половинаизлизат исторически доказателства за тези смели мъже, съчетаващи уменията на капитани, войни и търговци.
Драхмата на Месамбрия с изображения на легендарния тракийски основател Мелсас.

Драхмата на Месамбрия с изображения на легендарния тракийски основател Мелсас.

Преди няколко години аз публикувах на страниците на „Морски вестник” една уникална драхма на Месамбрия от лична колекция. Върху лицевата страна на тази сребърна монета има шлем във фас със силно подчертани точки в отворите за очи. Тази особеност ме тласна към заключението, че в случая зад шлема се крие образът на легендарния основател на града – Мелсас. Нещо повече върху опакото на същия екземпляр е гравиран Мелсас с шлем, представен в профил. Напоследък направих сравнение между тази монета и една драхма от колекцията на Музей „Старинен Несебър” без надписа с първите четири букви от името на града МЕТА. Внимателното вглеждане ме доведе до извода, че двете монети са отсечени с една и съща двойка печати.
Изненадите обаче продължават.
През миналата година в аукционкаталога LHS Numismatik AG 102, издаден в Цюрих се появи една драхма на метрополията на Месамбрия дорийската колония Калхедон, върху която за първи път се появява изображение, в което консултантите на търга виждат легендарния ойкистес (основател на града) Калхас. Драхмата е датирана в първата половина на V в. пр. Хр. Описанието на калхедонската монета е следното:

Драхмата на Калхедон с основателя на града Калхас.

Драхмата на Калхедон с основателя на града Калхас.

Лице: Глава на легендарния водач на колонистите Калхас, брадат, в шлем наляво.

Опако: Колело с четири спици.
Сребро 4.52 гр. (LHS Numismatik AG , Auction 102; Auction date: 29 April 2008, Lot number: 254).
Новата драхма на Калхедон ни носи информация за значимостта, която дорийските колонисти са придавали на ойкистите, поставящи начало на апойкиите (колониите), основавани от тях. Кое е общото между монетата на една от месамбрийските метрополии и драхмата на Месамбрия? Брадатият мъж върху лицето на калхедоската драхма с голяма сигурност може да се идентифицира като образ на легендарния основател на града Калхас. Вече подчертах значението на точките в отворите за очи на шлема като сигурно доказателство, че това е главата на легендарния тракийски основател на предгръцка Месамбрия – Мелсас. Точки в отвора за очи имат и профилните изображение на монетите на Фокея (град, чийто останки сега са на средиземноморския бряг на Турция) и нейната колония Масалия (Марсилия в днешна Франция).

Монета на Фокея с изображение на основателя Фокос в профил.

Монета на Фокея с изображение на основателя Фокос в профил.

Гравирането на ойкистес върху драхмите на една метрополия и нейната апойкия не може да не ни впечатли. Впечатлява и ранната дата на калхедонската монета. Досега началото на монетосеченето на Калхедон се поставяше в началото на ІV в. пр. Хр. Новата находка всъщност е първата лястовица, доказваща, че сребърното монетосечене в метрополията и нейната апойкия (колония) започват едновременно и това е съвършено нов момент, особено за Калхедон.
Проф. Иван Карайотов
* Древногръцката колонизация се осъществява в интервала между VІІІ и V в. пр. Хр.

Източник: http://morskivestnik.com/

Картина: Тракийска Месемврия на Художника – Васил ГорановПрочетена 21932 пъти
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Няма коментари

Коментирай